ติดต่อเรา

Get in Touch with us

Contact Information

Physics Department, Mahanakorn University of Technology
2nd floor, K building
140 Cheum-Sampan Rd., Nong Chok,Bangkok , Thailand 10530

Tel : +66- (0)- 2988-3655 ext 3121
Fax : +66- (0)- 2988- 4040
Email : physics@mut.ac.th

Mon to Fri: 9:00am - 5:00pm

ข้อมูลการติดต่อ

ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ชั้น 2 ห้อง K201 ตึก K,
140 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ :: 02-988-3655 ต่อ 3121
โทรสาร :: 02-988-4040
อีเมลล์ :: physics@mut.ac.th

เวลาทำงาน :: จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 9:00-17:00